EF- color RGB
logo Ekonomická fakulta

Informace o fakultě

Ekonomická fakulta se profiluje jako významná vzdělávací

a výzkumná instituce, která vytváří a rozvíjí nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci znalostí založených

na spolupráci pedagogů, studentů, zástupců podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách, ČR

a zahraničí.

Ekonomická fakulta klade důraz na rozvoj moderních forem vzdělávání posilujících praktické dovednosti absolventů (projektová výuka, zapojení studentů do vědy a výzkumu)

a internacionalizaci (studijní programy v angličtině a společné studijní programy se zahraničními univerzitami).

Ekonomická fakulta  - Jihočeská univerzita

Přehled studijních programů

Název programu
Titul
Typ vzdělání
Prezenční forma
Kombinovaná forma
Délka studia
Analýza v ekonomické a finanční praxi
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Analýza v ekonomické a finanční praxi
Ing.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Aplikovaná informatika
Ing.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Cestovní ruch
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Ekonomika a management
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Ekonomika a management
Ing.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Ekonomika a management
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
3 roky
Finance a účetnictví
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Finance a účetnictví
Ing.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Podniková informatika
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Management regionálního rozvoje
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Strukturální politika EU a rozvoj venkova
Ing.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky

Bližší informace o všech oborech nalezete zde.