Informace o fakultě

Ekonomická fakulta se profiluje jako významná vzdělávací

a výzkumná instituce, která vytváří a rozvíjí nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci znalostí založených

na spolupráci pedagogů, studentů, zástupců podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách, ČR

a zahraničí.

Ekonomická fakulta klade důraz na rozvoj moderních forem vzdělávání posilujících praktické dovednosti absolventů (projektová výuka, zapojení studentů do vědy a výzkumu)

a internacionalizaci (studijní programy v angličtině a společné studijní programy se zahraničními univerzitami).

Přehled studijních programů a oborů

Bližší informace o všech oborech nalezete zde.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice 

IČ: 60076658

www.jcu.cz

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích