Informace o fakultě

Fakulta rybářství a ochrany vod je nejmenší a nejmladší fakultou Jihočeské univerzity. Zároveň je svým zaměřením jedinou ve střední Evropě. Fakultu tvoří Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Ústav akvakultury a ochrany vod v Českých Budějovicích a Ústav komplexních systémů v Nových Hradech. Vědeckou činnost fakulty zastřešuje Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA).

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Program online dne otevřených dveří

22. ledna 2021, 9:00 - 15:00

 

Dopolední blok

9:00

Frovujte s námi – online meeting se Studijním pracovištěm

10:00

Dotazy z našich sítí – odpovídáme na vaše dotazy z online chatu

11:30

Frovujte s námi – online meeting se Studijním pracovištěm

12:30

Dotazy z našich sítí – odpovídáme na vaše dotazy z online chatu

Odpolední blok

Frovujte s námi – online meeting se Studijním pracovištěm

13:00

14:00

Dotazy z našich sítí – odpovídáme na vaše dotazy z online chatu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice 

IČ: 60076658

www.jcu.cz

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích