FF_RGB_NEGATIVE.png

Informace o fakultě

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Jejím krystalizačním jádrem se stal Historický ústav JU, který existoval od roku 2003 jako samostatné vědecké a pedagogické pracoviště v rámci univerzity. K němu se

v první fázi přičlenila část Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty JU. Na nově zřízenou fakultu byly převedeny akreditace všech studijních oborů Historického ústavu JU a neučitelských studijních oborů, jejichž studenty připravovala Katedra bohemistiky PF JU.

Součástmi fakulty jsou Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Ústav bohemistiky, Ústav věd o umění a kultuře, Ústav romanistiky, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky a Ústav anglistiky.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity nabízí vzdělání v historických a filologických oborech a v oborech estetika a dějiny umění, a to

v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Vysoká úroveň vzdělání je garantovaná kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících.

Na fakultě existují dva excelentní vědecké týmy zaměřující se

na dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech a dějiny společnosti českých zemí v raném novověku. Pracovníci Filozofické fakulty JU pravidelně publikují své studie v prestižních domácích

i zahraničních časopisech a sbornících a jsou autory řady monografií. Historický ústav FF JU vydává vlastní ediční řady Opera historica, Monographia historica a Prameny k českým dějinám

v 16. - 18. století.

Bohaté vědecké a pedagogické kontakty orientované především

na středoevropský prostor, ale i na Francii, Itálii či USA, umožňují nemalému počtu studentů absolvovat část studia v zahraničí.

Filozofická fakulta

Přehled studijních programů a oborů

Název programu/oboru
Titul
Typ vzdělání
Prezenční forma
Kombinovaná forma
Délka studia
Anglická a americká literatura
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Anglický jazyk a literatura
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Anglický jazyk a literatura - učitelství pro střední školy
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Archeologie
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Archeologie
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Archeologie
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Archeology
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
3 roky
Archivnictví
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Archivnictví
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Bohemistika
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Bohemistika
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Dějepis - učitelství pro střední školy
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Dějiny umění
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Dějiny umění a vizuální studia
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Estetika
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Francouzská filologie - specializace programu Románská filologie
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Francouzský jazyk a literatura
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Historie
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Historie
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Italská filologie - specializace programu Románská filologie
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Italský jazyk a kultura
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Kulturní studia
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Kulturální studia
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Německý jazyk a literatura
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Německý jazyk a literatura
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Německý jazyk a literatura - učitelství pro střední školy
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Pomocné vědy historické
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Překladatelství anglického jazyka
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Překladatelství francouzského jazyka
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Překladatelství italského jazyka
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Překladatelství španělského jazyka
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Románské jazyky
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Teorie a dějiny literatury
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
3 roky
Teorie a dějiny novější české literatury
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Theory and History of Modern Czech Literature
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
3 roky
Česko-německá areálová studia
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Česko-německá areálová studia
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
České dějiny
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Český jazyk a literatura - učitelství pro střední školy
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Španělská filologie - specializace programu Románská filologie
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Španělský jazyk - učitelství pro střední školy
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Španělský jazyk a literatura
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky