Informace o fakultě

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Nabízí vzdělání v historických, filologických a kulturně zaměřených studijních programech, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni; studovat zde lze rovněž učitelské studijní programy zaměřené na vzdělávání pro střední školy (učitelství anglického jazyka a literatury, českého jazyka a literatury, dějepisu, francouzského jazyka, německého jazyka a španělského jazyka). Vysoká úroveň vzdělání je garantovaná kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících i moderním technickým vybavením učeben.

Součástmi fakulty jsou Archeologický ústav, Ústav anglistiky, Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Ústav bohemistiky, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky, Historický ústav, Ústav romanistiky (členěný na oddělení francouzského, italského a španělského jazyka) a Ústav věd o umění a kultuře.

Na fakultě existují tři excelentní vědecké týmy zaměřující se na dějiny novější české literatury a literární teorii, dějiny společnosti českých zemí v raném novověku a na teorii, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu. Pracovníci FF JU pravidelně publikují své studie v prestižních domácích i zahraničních časopisech a sbornících a jsou autory řady monografií.

Bohaté vědecké a pedagogické kontakty jsou orientované především na středoevropský prostor (Německo, Rakousko) a románské země (Francii, Španělsko, Itálii), ale i na zámoří (USA, země Latinské Ameriky), a umožňují tak nemalému počtu studentů absolvovat část studia v zahraničí. Díky nadstandardní mezinárodní spolupráci mohou nejlepší studenti vybraných programů studovat v režimu „double degree“ a získat tak spolu s diplomem FF JU i plnohodnotné bakalářské, magisterské nebo doktorské diplomy partnerských univerzit ve Francii, Španělsku a Itálii. V tradičním srovnání českých vysokých škol a univerzit Filozofická fakulta JU se znovu umístila v žebříčku nejlepších vysokých škol v České republice — Filozofická fakulta se v rámci humanitních věd umístila Filozofická fakulta JU na druhém místě.

  • Facebook

Program online dne otevřených dveří

22. ledna 2021, 9:00 - 15:00

 

Dopolední blok

9:30 - 10:20

10:30 - 11:30

Informační blok pro všechny zájemce o studium

Prezentace jednotlivých studijních programů

Odkazy jsou dostupné po kliknutí na vybraný studijní program.

Bakalářské studium – neučitelské studijní programy:

Anglický jazyk a literatura

Archeologie

Archivnictví

Bohemistika

Česko-německá areálová studia

Dějiny umění

Estetika

Francouzský jazyk a literatura

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Historie

Italský jazyk a kultura

Kulturní studia

Německý jazyk a literatura

Španělský jazyk a literatura

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Bakalářské studium – učitelství pro střední školy

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Navazující magisterské studium – neučitelské studijní programy:

Anglická a americká literatura

Archeologie

Archivnictví

Bohemistika

Česko‑německá areálová studia

Dějiny umění a vizuální studia

Historie

Kulturální studia

Francouzská filologie – specializace programu Románská filologie

Italská filologie – specializace programu Románská filologie

Španělská filologie – specializace programu Románská filologie

Překladatelství anglického jazyka

Překladatelství francouzského jazyka

Překladatelství španělského jazyka

Překladatelství italského jazyka

Navazující magisterské studium – Učitelství pro střední školy:

Anglický jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Dějepis

Francouzský jazyk a literatura

Německý jazyk a literatura

Španělský jazyk a literatura

Odpolední blok

Informační blok pro všechny zájemce o studium

Prezentace jednotlivých studijních programů

Odkazy jsou dostupné po kliknutí na vybraný studijní program.

Bakalářské studium – neučitelské studijní programy:

Anglický jazyk a literatura

Archeologie

Archivnictví

Bohemistika

Česko-německá areálová studia

Dějiny umění

Estetika

Francouzský jazyk a literatura

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Historie

Italský jazyk a kultura

Kulturní studia

Německý jazyk a literatura

Španělský jazyk a literatura

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Bakalářské studium – učitelství pro střední školy

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Navazující magisterské studium – neučitelské studijní programy:

Anglická a americká literatura

Archeologie

Archivnictví

Bohemistika

Česko‑německá areálová studia

Dějiny umění a vizuální studia

Historie

Kulturální studia

Francouzská filologie – specializace programu Románská filologie

Italská filologie – specializace programu Románská filologie

Španělská filologie – specializace programu Románská filologie

Překladatelství anglického jazyka

Překladatelství francouzského jazyka

Překladatelství španělského jazyka

 Překladatelství italského jazyka

Navazující magisterské studium – Učitelství pro střední školy:

Anglický jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Dějepis

Francouzský jazyk a literatura

Německý jazyk a literatura

Španělský jazyk a literatura

13:00 - 13:50

14:00 - 15:00

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice 

IČ: 60076658

www.jcu.cz

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích