FROV color RGB
FROV logo

Informace o fakultě

Fakulta rybářství a ochrany vod je nejmenší a nejmladší fakultou Jihočeské univerzity. Zároveň je svým zaměřením jedinou ve střední Evropě. Fakultu tvoří Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Ústav akvakultury a ochrany vod v Českých Budějovicích a Ústav komplexních systémů v Nových Hradech. Vědeckou činnost fakulty zastřešuje Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA).

Fakulta rybářství a ochrany vod

Přehled studijních programů a oborů

Název programu / oboru
Titul
Typ vzdělání
Prezenční forma
Kombinovaná forma
Délka studia
Ekologie a ochrana prostředí
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Ochrana vod
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Ochrana vodních ekosystémů
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Zemědělská specializace
Ing.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Zootechnika
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Zootechnika
Ing.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Zootechnika
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky