Informace o fakultě

Fakulta rybářství a ochrany vod je nejmenší a nejmladší fakultou Jihočeské univerzity. Zároveň je svým zaměřením jedinou ve střední Evropě. Fakultu tvoří Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Ústav akvakultury a ochrany vod v Českých Budějovicích a Ústav komplexních systémů v Nových Hradech. Vědeckou činnost fakulty zastřešuje Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA).

Přehled studijních programů a oborů

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice 

IČ: 60076658

www.jcu.cz

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích