PRF color RGB
PRF logo

Informace o fakultě

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity byla založena v roce 1991. Do 31. července 2007 se jmenovala Biologická fakulta. Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů. 

Přírodovědecká fakulta

Přehled studijních programů a oborů

Název programu / oboru
titul
Typ vzdělání
Prezenční forma
Kombinovaná forma
Délka studia
Aplikovaná informatika
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Aplikovaná informatika
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Aplikovaná informatika
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Biofyzika
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Biofyzika
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Biofyzika
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Biochemie
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Biologie
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Biologie
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Biologie
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Botanika
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Botanika
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Ekologie a ochrana prost�ed�
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Elektrotechnika a informatika
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Fyzika
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Fyzika
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Fyzikální měření a modelování
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Fyziologie a imunologie
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Chemie
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Chemie
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Chemie životního prostředí
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Informatika
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Matematika
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Matematika se zaměřením pro vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Mechatronika
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
4 roky
Molekulární a buněčná biologie
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Učitelství pro střední školy
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Učitelství pro střední školy
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Zoologie
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Zoologie
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky