Informace o fakultě

Pedagogická fakulta JU byla založena v roce 1948 jako pobočka Pedagogické fakulty UK. V roce 1991 v době vzniku Jihočeské univerzity tvořila spolu se Zemědělskou fakultou její základ. 

Pedagogická fakulta úspěšně rozvíjí vědeckou a uměleckou činnost

a v řadě oborů dosahuje mezinárodně srovnatelných výsledků. Podílí se na řešení významných projektů či je přímo sama realizuje.

Fakulta má 15 kateder zajišťujících studium, vědeckou

a uměleckou činnost. Katedry jsou rozmístěny ve 4 budovách v centru Českých Budějovic.

Fakulta se může pyšnit špičkovým vybavením: multifunkční aulou, tělovýchovným a sportovním centrem, ve kterém najdeme například laboratoř funkční zátěžové diagnostiky. Dále disponuje plně vybavenou učebnou virtuální reality, grafickými a výtvarnými ateliéry, či fakultní výukovou zahradou.

Fakulta spolupracuje s mateřskými, základními, středními

a speciálními školami v Jihočeském kraji. Mezi partnery rovněž patří několik zahraničních škol a univerzit, na kterých se pravidelně uskutečňují výměnné pobyty. Na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty JU je možno, jako

na jediné univerzitě v České republice, studovat magisterský studijní program European Master in Migration

and Intercultural Relations.

Přehled studijních programů a oborů

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice 

IČ: 60076658

www.jcu.cz

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích