PF color RGB
PF logo

Informace o fakultě

Pedagogická fakulta JU byla založena v roce 1948 jako pobočka Pedagogické fakulty UK. V roce 1991 v době vzniku Jihočeské univerzity tvořila spolu se Zemědělskou fakultou její základ. 

Pedagogická fakulta úspěšně rozvíjí vědeckou a uměleckou činnost

a v řadě oborů dosahuje mezinárodně srovnatelných výsledků. Podílí se na řešení významných projektů či je přímo sama realizuje.

Fakulta má 15 kateder zajišťujících studium, vědeckou

a uměleckou činnost. Katedry jsou rozmístěny ve 4 budovách v centru Českých Budějovic.

Fakulta se může pyšnit špičkovým vybavením: multifunkční aulou, tělovýchovným a sportovním centrem, ve kterém najdeme například laboratoř funkční zátěžové diagnostiky. Dále disponuje plně vybavenou učebnou virtuální reality, grafickými a výtvarnými ateliéry, či fakultní výukovou zahradou.

Fakulta spolupracuje s mateřskými, základními, středními

a speciálními školami v Jihočeském kraji. Mezi partnery rovněž patří několik zahraničních škol a univerzit, na kterých se pravidelně uskutečňují výměnné pobyty. Na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty JU je možno, jako

na jediné univerzitě v České republice, studovat magisterský studijní program European Master in Migration

and Intercultural Relations.

Pedagogická fakulta

Přehled studijních programů a oborů

Název programu/oboru
titul
Typ vzdělání
Prezenční forma
Kombinovaná forma
Délka studia
Filologie
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Geografie
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Psychologie
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Psychologie
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Specializace v pedagogice
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Specializace v pedagogice
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Speciální pedagogika
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Speciální pedagogika
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Tělesná výchova a sport
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Tělesná výchova a sport
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
5 let
Učitelství pro střední školy
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Učitelství pro základní školy
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
ANO
5 let
Vychovatelství
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky