ZF color RGB
ZF logo

Informace o fakultě

Zemědělská fakulta patří mezi nejstarší fakulty Jihočeské univerzity. Vznikla v roce 1960 a v roce 1991 byla jednou ze dvou fakult zakládajících Jihočeskou univerzitu.

Zemědělská fakulta

Přehled studijních programů a oborů

Název programu / oboru
Titul
Typ vzdělávání
Prezenční forma
Kombinovaná forma
Délka studia
Zemědělská technika a technologie
Ing.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
Ing.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů
Ing.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Agroekologie
Ing.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Zemědělská technika a technologie
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Agroekologie
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Biologie a ochrana zájmových organismů
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Agropodnikání
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Biotechnologie
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Ekologie a ochrana prostředí
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Fytotechnika
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Chemie
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Kvalita a zpracování zemědělských produktů
Ing.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Zemědělská specializace
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Zemědělská specializace
Ing.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Zemědělské biotechnologie
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Zemědělské biotechnologie
Ing.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Zemědělské inženýrství
Ing.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Zemědělské inženýrství
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Zemědělství
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Zootechnika
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Zootechnika
Ing.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Zootechnika
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky