ZF color RGB
ZSF_RGB_NEGATIVE.png

Informace o fakultě

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zahájila svou činnost v září roku 1990; nejprve jako součást Pedagogické fakulty. Jako klasická humanitně orientovaná vysoká škola slučuje zdravotní a sociální problematiku.

Cílem fakulty je prezentovat jak ve vědecké, tak i

v pedagogické činnosti metody orientované na uplatňování včasného, plynulého a koordinovaného postupu, který umožňuje začleňování lidí postižených zdravotními handicapy bez rozdílu věku do všech pro ně obvyklých a vhodných aktivit. Tedy i jejich návrat do odpovídajících oblastí společenského života, a to bez ohledu na původ, povahu

či rozsah jejich zdravotního postižení.

K tomu jsou třeba odpovídající znalosti o prevenci, vzniku

a minimalizaci následků nemoci s případným postižením některých z tělních soustav nebo funkčních systémů. Stejně důležité jsou i vědomosti o možnostech, metodách

a způsobech včasného diagnostikování a nakonec i finálního řešení, které zahrnuje i širokou sociální oblast. K takovým postupům a k stále dokonalejší přípravě odborných pracovníků ve zdravotně sociální oblasti jsou koncipovány všechny studijní programy této fakulty.

 

Zdravotně sociální fakulta

Přehled studijních programů a oborů

Název programu/oboru
Titul
Typ vzdělání
Prezenční forma
Kombinovaná forma
Délka studia
Fyzioterapie
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Laboratorní diagnostika
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Management sociální práce v organizacích
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Nutriční terapie
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Ochrana obyvatelstva
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Ochrana obyvatelstva
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Ošetřovatelství
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Ošetřovatelství
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Ošetřovatelství
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Pediatrické ošetřovatelství
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Porodní asistence
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Radiologická asistence
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky
Rehabilitace
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Rehabilitace
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Rehabilitace
Ph.D.
Doktorské
ANO
ANO
4 roky
Sociální politika a sociální práce
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Sociální práce
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Specializace v ošetřovatelství
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
ANO
2 roky
Specializace ve zdravotnictví
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Speciální pedagogika
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Veřejné zdravotnictví
Mgr.
Navazující magisterské
ANO
NE
2 roky
Všeobecné ošetřovatelství
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Zdravotně-sociální péče
Bc.
Bakalářské
ANO
ANO
3 roky
Zdravotnické záchranářství
Bc.
Bakalářské
ANO
NE
3 roky