Informace o fakultě

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zahájila svou činnost v září roku 1990; nejprve jako součást Pedagogické fakulty. Jako klasická humanitně orientovaná vysoká škola slučuje zdravotní a sociální problematiku.

Cílem fakulty je prezentovat jak ve vědecké, tak i

v pedagogické činnosti metody orientované na uplatňování včasného, plynulého a koordinovaného postupu, který umožňuje začleňování lidí postižených zdravotními handicapy bez rozdílu věku do všech pro ně obvyklých a vhodných aktivit. Tedy i jejich návrat do odpovídajících oblastí společenského života, a to bez ohledu na původ, povahu

či rozsah jejich zdravotního postižení.

K tomu jsou třeba odpovídající znalosti o prevenci, vzniku

a minimalizaci následků nemoci s případným postižením některých z tělních soustav nebo funkčních systémů. Stejně důležité jsou i vědomosti o možnostech, metodách

a způsobech včasného diagnostikování a nakonec i finálního řešení, které zahrnuje i širokou sociální oblast. K takovým postupům a k stále dokonalejší přípravě odborných pracovníků ve zdravotně sociální oblasti jsou koncipovány všechny studijní programy této fakulty.

 

Přehled studijních programů a oborů

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice 

IČ: 60076658

www.jcu.cz

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích