3a668eb8-001b-4182-9349-5c728208fc00.png

Informace o kariérním centru

Naše Kariérní centrum vzniklo v důsledku potřeby propojení univerzitního a pracovního prostředí, neboť získání vysokoškolského titulu není konec, ale začátek další etapy života.

 

Poskytujeme služby hned několika cílovým skupinám - zájemcům o studium, studentům/absolventům a zaměstnavatelům.

Spolupracujeme s veřejnými institucemi na organizaci jednotlivých aktivit, jako jsou např. semináře, trainee programy apod..

  

Zájemcům o studium usnadňujeme volbu budoucího studia už v té fázi, kdy o studiu na JU teprve uvažují. Nabízíme jim souhrnný přehled studijních programů s budoucím pracovním uplatněním, jež jednotlivé fakulty JU nabízí.  

 

Studentům poskytujeme kompletní kariérní poradenství včetně osobních konzultací, rad s tvorbou životopisu, motivačního dopisu či LinkedIn profilu až po volbu vhodné profese. Mimo to zprostředkováváme spolupráci studentů a firem formou odborných stáží či nabídky vypracování závěrečné práce v určitém podniku či instituci. Tento kontakt podporujeme prostřednictvím workshopů a seminářů, které jsou často vedeny právě zástupci vybraných firem a dávají studentům možnost připravit se na reálná očekávání potenciálních zaměstnavatelů. Akce zahrnují témata od pracovních kompetencí, získávání soft skills až po time management. 

  • Facebook
  • Instagram

Program online Dne otevřených dveří

22. ledna 2021, 11:00 - 14:45

 

Dopolední blok

11:00 - 11:30

Pokec s Kariérním centrem JU

Odpolední blok

14:00 - 14:30

Pokec s Kariérním centrem JU