Informace o fakultě

V České republice má ZSF JU významné postavení díky tomu, že úzce propojuje zdravotnickou a sociální problematiku. Díky tomu už od svého založení v roce 1990 vychovává odborníky, kteří jsou schopni pomoci lidem nejen se zlepšením zdravotního stavu, ale také například se začleněním do společnosti či s řešením nepříznivé sociální situace. Je druhou největší fakultou Jihočeské univerzity. Moderními metodami připravuje studenty na profese, bez nichž se společnost neobejde, takže absolventi si pak mohou vybírat z mnoha nabídek.

U nás máte jistotu, že vás naučíme dělat užitečnou práci, které si lidé váží a která bude vždy potřebná!

  • Facebook
  • YouTube

Program online dne otevřených dveří

22. ledna 2021, 10:00 - 14:30

 

Dopolední blok

10:00

10:00 - 11:30

Úvodní slovo děkanky ZSF JU Mgr. Ivany Chloubové, Ph.D.

Informace o studijních programech jsou prezentovány formou informačního videa na YouTube kanálu ZSF JU. V čase 10:00 - 11:30 je možno pod jednotlivými informačními videi písemně diskutovat s prezentujícím pod daným videem.

Videa jsou dostupná po kliknutí na jednotlivé studijní programy. Jednotlivé prezentace zůstanou na YouTube kanálu ZSF JU dostupné až do nejzazšího termínu pro podání přihlášek.

Odpolední blok

Informace o studijních programech jsou prezentovány formou VIDEOKONFERENCE v prostředí ZOOM. Během videokonference je možno diskutovat s prezentujícím ON-LINE.

Informace o studijních programech jsou prezentovány formou informačního videa na YouTube kanálu ZSF JU – viz odkazy v dopoledním bloku DOD. 

Bakalářské studium

Fyzioterapie

Laboratorní diagnostika

Nutriční terapie

Pediatrické ošetřovatelství

Porodní asistence

Radiologická asistence

Sociální práce

Všeobecné ošetřovatelství

Zdravotně-sociální péče

Zdravotnické záchranářství

Navazující magisterské studium

Management sociální práce v organizacích

Specializace v ošetřovatelství

13:00 - 14:30

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice 

IČ: 60076658

www.jcu.cz

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích